GDG: Indywidualna terapia logopedyczna

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA 

To specjalistyczna forma pracy świadczona przez te osoby z naszego Zespołu, które mają dodatkowe kwalifikacje.

Procedura przyjęcia Dziecka do Programu:

  1. Konsultacja logopedyczna (wywiad z Rodzicem/Opiekunem oraz wstępna diagnoza Dziecka)
  2. Terapia logopedyczna (regularne spotkania Nauczyciela i Dziecka)

Dzięki podejściu holistycznemu do dziecka możemy zrobić mix – zajęcia logopedyczne dodać do standardowego procesu spotkań regularnych (dotyczących przedmiotów szkolnych). Ten wariant na pewno będzie omówiony na spotkaniu konsultacyjnym z Rodzicem/Opiekunem, a następnie wstępnym spotkaniu z logopedą.

Cena:
wstępna konsultacja logopedyczna: 150 zł/spotkanie/60 min.
spotkanie Nauczyciela i Dziecka: 130 zł/spotkanie/60 min.

Więcej informacji i zapisy:
☎️ 799 108 787
📧 kontakt@edutim.pl