GŁOWA DO GÓRY KIDS

Rodzicu,
szukasz dla swojego Dziecka wsparcia w nauce oraz radzeniu sobie z trudnościami? Najlepiej z takim nauczycielem, który pomoże zrozumieć materiał i indywidualnie potraktuje Twoje Dziecko? Chcesz zareagować w porę? Chcesz wiedzieć, jakie mocne strony ma Twoje Dziecko, a nad czym warto pracować? 

NAUKA + PSYCHOWSPARCIE realizowane w ramach programu GŁOWA DO GÓRY KIDS odpowiadają na te potrzeby. Stworzone i realizowane przez doświadczonych pedagogów i psychologów obejmują:

 • pomoc w nauce w tych ważnych wczesnych etapach edukacji, wykorzystując zabawę i dopasowane do Dziecka techniki i materiały,
 • psychowsparcie: wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, odnajdywanie mocnych stron, praca na talentach, wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości,
 • współpracę z Rodzicami (konsultacje, spotkania monitorujące, mentoring procesu).

Te zajęcia przeznczone są dla Dziecka, o którym można powiedzieć, że przynajmniej jedno z poniższych zdań jest prawdziwe:

 • ma specjalne potrzeby edukacyjne, tj. uczy się bardzo słabo lub wybitnie dobrze z jednego lub kilku przedmiotów,
 • ma kłopoty z dostosowaniem się do wymagań szkolnych i grupowych,
 • aktualna sytuacja rodzinna (np. śmierć kogoś bliskiego, separacja/rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, trudna sytuacja w grupie rówieśniczej) przyczynia się do zmian w zachowaniu w domu i/lub szkole,
 • chce poprawić swoje wyniki w nauce,
 • chce na bieżąco rozumieć materiał i przygotowywać się do zajęć, sprawdzianów, dyktand,
 • ma ulubione przedmioty, z których wiedzę chce rozszerzać,
 • ma ujawniające się zaległości w kluczowych przedmiotach,
 • potrzebuje „z kimś się uczyć”,
 • ma zaniżone lub zawyżone myślenie o swoich możliwościach, 
 • ma zaniżone poczucie własnej wartości i nieadekwatny obraz siebie,
 • podczas nauki w domu wpada w złość, zachowania agresywne, niecierpliwość i bezradność,

Jeśli do Twojego Dziecka nie pasuje żadne z powyższych określeń, a pomimo wszystko czujesz niepokój – umów się na spotkanie konsultacyjne dla rodziców. To czas, miejsce i osoba, która pomoże wypowiedzieć i uporządkować myśli. A może potrzeba leży jeszcze gdzie indziej? Poszukajmy.

Cena: 
➤ Spotkania Nauczyciela i Rodzica/Opiekuna prawnego: 100 zł/spotkanie/ok. 30 min./wstępne + co 12 spotkań Dziecka
➤ Spotkania Nauczyciela i Dziecka: 150 zł/spotkanie/90 min./umowa na rok szkolny

Aby odpowiednio wspierać tak młodego człowieka na tym etapie jego edukacji zalecamy pracę indywidualną w trybie ciągłym – czyli regularne zajęcia co tydzień. 

Ta forma pracy wymaga konsultacji wstępnej z Rodzicem/Opiekunem

Nasz Zespół:

Anna Malec (pedagog, psychoprofilaktyk, psychoterapeuta) – autorka i mentor Programu, odpowiada za przygotowanie i dobór nauczycieli, szkolenie i superwizję ich pracy, ewaluację celów, mentoring poszczególnych procesów

Nauczyciele:
➤ Aneta Woszczyk (psycholog), zakres: edukacja wczesnoszkolna, j. polski, j. angielski, matematyka, chemia, geografia, biologia/przyroda, wos, historia, informatyka
➤ Kinga Michałowska (studentka psychologii, logopeda), zakres: edukacja wczesnoszkolna, j. polski, j. angielski, matematyka, chemia, geografia, biologia/przyroda, wos, historia, informatyka
➤ Sylwia Dec (logopeda, terapeutka zajęciowa), zakres: edukacja wczesnoszkolna, j. polski, matematyka, geografia, biologia/przyroda
➤ Kamil Kanadys (pedagog), zakres: edukacja wczesnoszkolna, geografia, informatyka, matematyka, chemia

Informacje i zapisy:
☎️ 799 108 787
📧 kontakt@edutim.pl