GŁOWA DO GÓRY

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Procedura przyjęcia Dziecka do Programu:

  1. Konsultacja logopedyczna (wywiad z Rodzicem/Opiekunem oraz wstępna diagnoza Dziecka)
  2. Terapia logopedyczna (regularne spotkania Nauczyciela i Dziecka)

Metody i techniki terapii logopedycznej dostosowane są do Dziecka przez Logopedę na podstawie informacji uzyskanej podczas wstępnego spotkanie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi oraz na podstawie obserwacji Dziecka w czasie spotkań. 

Nasi Terapeuci to osoby podlegające stałym szkoleniom z zakresu budowania relacji z dzieckiem i mentorskiemu prowadzeniu przez Annę Malec, która czuwa nad całością procesu poprzez bieżącą ewaluację i superwizję. Takie podejście umożliwia dołączenie do terapii logopedycznej elementów psychowsparcia, a to daje większe możliwości na zmianę 😊

Nasz Zespół:

Anna Malec (pedagog, psychoprofilaktyk, psychoterapeuta) – autorka i mentor Programu, odpowiada za przygotowanie i dobór nauczycieli, szkolenie i superwizję ich pracy, ewaluację celów, mentoring poszczególnych procesów

Terapeutki logopedyczne:
Kinga Michałowska (studentka psychologii, logopeda), zakres: terapia logopedyczna dla dzieci z klas 1-3
Sylwia Dec (logopeda, terapeuta zajęciowy), zakres: terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży

Cena:
➤ Wstępna konsultacja logopedyczna: 150 zł/spotkanie/60 min.
➤ Obligatoryjne spotkanie z Rodzicami/Opiekunami po 12 spotkaniach z Dzieckiem: 100 zł/spotkanie/ok. 30 min.
➤ Spotkanie Nauczyciela i Dziecka: 130 zł/spotkanie/60 min.

Informacje i zapisy:
☎️ 799 108 787
📧 kontakt@edutim.pl