GŁOWA DO GÓRY

Rodzicu,
szukasz dla swojego Dziecka wsparcia w nauce oraz radzeniu sobie z trudnościami? Najlepiej z takim nauczycielem, który pomoże zrozumieć materiał i indywidualnie potraktuje Twoje Dziecko? Chcesz zareagować w porę? Chcesz wiedzieć, jakie mocne strony ma Twoje Dziecko, a nad czym warto pracować? Chcesz wesprzeć w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty? 

KOROPETYCJE + PSYCHOWSPARCIE realizowane w ramach programu GŁOWA DO GÓRY odpowiadają na te potrzeby. Stworzone i realizowane przez doświadczonych pedagogów i psychologów obejmują:

  • pomoc w nauce z całego zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych,
  • pomoc w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty oraz w wyborze szkoły średniej,
  • psychowsparcie: wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, odnajdywanie mocnych stron, praca na talentach, wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości,
  • współpracę z Rodzicami (konsultacje, spotkania monitorujące, mentoring procesu).

W ramach dostosowanych do potrzeb i możliwości form pracy proponujemy:

Nasz Zespół:

Anna Malec (pedagog, psychoprofilaktyk, psychoterapeuta) – autorka i mentor Programu, odpowiada za przygotowanie i dobór nauczycieli, szkolenie i superwizję ich pracy, ewaluację celów, mentoring poszczególnych procesów

Nauczyciele:
Aneta Woszczyk (psycholog), zakres: edukacja wczesnoszkolna, j. polski, j. angielski, matematyka, chemia, geografia, biologia/przyroda, wos, historia, informatyka
Kinga Michałowska (studentka psychologii, logopeda), zakres: edukacja wczesnoszkolna, j. polski, j. angielski, matematyka, chemia, geografia, biologia/przyroda, wos, historia, informatyka 
Sylwia Dec (logopeda, terapeutka zajęciowa), zakres: edukacja wczesnoszkolna, j. polski, matematyka, geografia, biologia/przyroda
Kamil Kanadys (pedagog), zakres: edukacja wczesnoszkolna, geografia, informatyka, matematyka, chemia

Informacje i zapisy:
☎️ 799 108 787
📧 kontakt@edutim.pl