Głowa do Góry

POMOC W NAUCE PLUS PSYCHOWSPARCIE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Rodzicu,
szukasz dla swojego Dziecka wsparcia w nauce oraz radzeniu sobie z trudnościami? Najlepiej z takim nauczycielem, który pomoże zrozumieć materiał i indywidualnie potraktuje Twoje Dziecko? Chcesz zareagować w porę? Chcesz wiedzieć, jakie mocne strony ma Twoje Dziecko, a nad czym warto pracować? Chcesz wesprzeć w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty? Twoje Dziecko potrzebuje terapii logopedycznej?

Program Głowa do Góry odpowiada na te potrzeby. Stworzony i realizowany przez doświadczonych pedagogów obejmuje:

  • pomoc w nauce z całego zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych oraz terapię logopedyczną;
  • pomoc w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty oraz w wyborze szkoły średniej;
  • psychowsparcie: wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, odnajdywanie mocnych stron, praca na talentach, wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości;
  • współpracę z Rodzicami (konsultacje, spotkania monitorujące, mentoring procesu).

w ramach dostosowanych do potrzeb i możliwości form pracy, tj.:

Nasz Zespół:

Anna Malec (pedagog, psychoprofilaktyk, psychoterapeuta) – autorka i mentor Programu, odpowiada za przygotowanie i dobór nauczycieli, szkolenie i superwizję ich pracy, ewaluację celów, mentoring poszczególnych procesów.

Nauczyciele:
Aneta Woszczyk (psycholog), zakres: j. polski, j. angielski, matematyka, chemia, geografia, biologia/przyroda, wos, historia, informatyka
Aneta Wójcik (pedagog), zakres: edukacja wczesnoszkolna
Kinga Michałowska (studentka psychologii, logopeda), zakres: j. polski, j. angielski, matematyka, chemia, geografia, biologia/przyroda, wos, historia, informatyka, terapia logopedyczna dla dzieci z klas 1-3
Sylwia Dec (logopeda, terapeuta zajęciowy), zakres: j. polski, matematyka, geografia, biologia/przyroda, terapia logopedyczna
Kamil Kanadys (pedagog), zakres: geografia, informatyka, matematyka, chemia

Uwaga!
Program realizowany jest przy współpracy komplementarnych ze sobą form prawnych. Fundacja Rozwiń Skrzydła umożliwia korzystanie z oferty Programu, w miarę dostępności źródeł finansowania, w formie nieodpłatnej lub częściowo odpłatnej w ramach statutowej działalności pożytku publicznego. EDUTIM realizuje założenia for profit, zaś część zysku z działań przeznacza na działalność statutową Fundacji Rozwiń Skrzydła. Takie połączenie daje możliwość korzystania z dobrodziejstw Programu dzieciom i młodzieży bez względu na sytuację finansową rodziny.

Więcej informacji i zapisy:
☎️ 799 108 787
📧 kontakt@edutim.pl